کاهو – کلم

آيين كار نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه

  1 ـ هدف

هدف از تدوين اين آيين كار ارائه روش نگهداري و ترابري كاهو در سردخانه مي‏باشد .

  2 ـ دامنه كاربرد

اين آيين كار درباره ارقام مختلف كاهوي 1 كشت شده در ايران كاربرد دارد .

  3 ـ تعاريف و اصطلاحات

در اين آيين كار واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي‏شود .

3 ـ 1 ـ كاهو – منظور از كاهو گياه گونه .Lactuca Sativa L از خانواده Compositae مي‏باشد كه برگ و ساقه غير خشني آن به مصرف خوراك مي‏رسد .

3 ـ 2 ـ سر كاهو – منظور از سر كاهو برگهاي انتهايي آن مي‏باشد .

3 ـ 3 ـ سردخانه – عبارتست از فضاي محفوظي به صورت ثابت و يا متحرك كه داراي تجهيزات لازم سرمازا باشد .

3 ـ 3 ـ 1 ـ سردخانه ثابت – مجموعه‏اي است از ساختمانها كه داراي تاسيسات و تجهيزات سرمازا مي‏باشد و بتواند شرايط خاص نگهداري صحيح كالاي مورد نظر را طي مدت نگهداري تامين نمايد .

3 ـ 3 ـ 2 ـ سردخانه متحرك – وسايل ترابري مجهز به تجهيزات سرمازا ( مانند كشتي , كاميون و واگنهاي قطار ) است كه بتواند شرايط خاص نگهداري صحيح كالاي مورد نظر به ويژه دما و دمه را در مدت ترابري تامين نمايد .

  4 ـ برداشت

سفارش مي‏شود كاهويي كه براي نگهداري و ترابري استفاده مي‏شود هنگامي برداشت گردد كه سر كاهو به خوبي شكل رقم مربوطه را گرفته , شاداب بوده و ساقه‏هاي گل آن رشد نكرده باشد . برداشت بايد در هواي خشك و خنك انجام شود و در صورت آبياري و بارندگي دو روز بعد از آبياري و يا پايان بارش باران باشد .

كاهو بايد از محل خارجي‏ترين برگهاي آن بريده شود . برش بايد كامل و صاف باشد .

هنگام برداشت بايد برگهاي زرد يا پلاسيده خارجي را از كاهوها جدا كرد .

  5 ـ ويژگيها

5 ـ 1 ـ توصيه مي‏شود از ارقامي كاهو كه داراي برگهاي زبر و متوسط بوده و سر آنها خوب رشد كرده و همچنين كاهوهايي كه قابليت زيادي براي حفظ كيفيت خود دارند براي نگهداري و ترابري انتخاب شوند .

5 ـ 2 ـ كاهو بايد داراي كيفيت خوب بوده ( كامل , تميز , شاداب , سالم و عاري از هرگونه رطوبت ، بو و مزه خارجي باشند ).

كاهوهاي سالادي بايد كاملا رسيده باشند كه محكم بودن سر آنها نشانه رسيدگي آن است , كاهوهاي رسمي بايد كمي پيش از رسيدن كامل براي نگهداري انتخاب شوند .

  6 ـ شرايط بسته‏بندي

كاهوها را مي‏توان در يكي از مكانهاي زير بسته‏بندي نمود :

6 ـ 1 ـ پس از برداشت مي‏توان كاهوها را در كشتزار بيدرنگ در جعبه‏هاي چوبي , 2 مقوايي , پلي‏استريني 3 يا پلاستيكي 4 بسته‏بندي كرد .

6 ـ 2 ـ كاهوها را مي‏توان در يك منطقه تخصيص داده شده براي بسته‏بندي در كشتزار تك تك در كيسه‏هاي سوراخ‏دار پلي‏اتيلن , 5 يا در ورقه‏هاي نازك سوراخ دار پلي‏اتيلني غير قابل چروك , يا در ورقه‏هاي نيمه تراواي بدون سوراخ , يا در بسته‏هاي خشك پلي‏پروپليني , 6 يا در ورقه‏هاي پلي‏استريني كه با گرما چروك شده‏اند پيچيده و بعد در جعبه‏هاي مقوايي ( سالم , نو , تميز و ضدعفوني نشده ) كه با ورقه‏هاي پلي‏اتيلني سوراخ‏دار پوشيده شده است يا سطح داخلي آن ورقه‏هاي مومي داشته باشد بسته‏بندي نمود .

6 ـ 3 ـ كاهوها را بيدرنگ پس از برداشت به اطاقي كه براي بسته‏بندي در نظر گرفته شده است برد و از ديدگاه رقم , اندازه و ديگر ويژگيها جور كرده و بسته‏بندي نمود .

براي بسته‏بندي , كاهوها بايد تك تك در كيسه‏هاي سوراخ دار پلي‏اتيلن , يا در ورقه‏هاي نيمه تراواي بدون سوراخ يا در بسته‏هاي خشك پلي‏پروپيلني , يا در ورقه‏هاي پلي استريني كه با گرما چروك شده‏اند پيچيده و بعد در جعبه‏هاي مقوايي ( سالم , نو و ضد عفوني نشده ) كه به وسيله ورقه‏هاي پلي‏اتيلني سوراخ‏دار پوشيده شده يا سطح داخلي آن ورقه‏هاي مومي داشته باشد گذاشته شوند .

  7 ـ پيش سرد كني

از بين بردن گرماي محيطي كشتزار در كاهو الزامي است .

پيش سرد كني بايد تا آنجا كه مي‏شود بيدرنگ بعد از برداشت انجام گيرد . اين عمل با سرد كردن از راه خلاء يا گذراندن هواي سرد كه دماي آن بين صفر تا 2 درجه سلسيوس باشد به مدت 25 تا 35 دقيقه از لا به ‏لاي كاهوها انجام مي‏گيرد .

  8 ـ نگهداري و ترابري در سردخانه

8 ـ 1 ـ براي حفظ كيفيت كاهوها پس از برداشت , شرايط زير بايد در انبارها  يا در وسايل ترابري رعايت شود .

الف ـ دما در تمام محل نگهداري به صورت يكسان بوده و دقيقا بين صفر تا يك درجه سلسيوس كنترل شود .

ب ـ دمه نسبي هوا بايد بيشتر از 95 درصد باشد .

پ ـ كاهوها نبايد نزديك دستگاه تبخير كننده 7 گذاشته شوند .

ث ـ كاهوها نبايد همراه با محصولاتي كه توليد اتيلن 8 مي‏كنند نگهداري شوند. ( حتي ميزان كم اتيلن سبب صدمه ديدن كاهوها مي‏شود ).

8 ـ 2 ـ اگر شرايط مندرج در بند 8 ـ 1 رعايت شود , كيفيت كاهوها به مدت يك تا دو هفته بسته به رقم كاهو , ماندگار خواهد شد .

  9 ـ اعمالي كه بعد از نگهداري يا ترابري بايد انجام گيرد

براي جلوگيري از فساد كاهوها , ضروري است كه شرايط سردخانه‏اي در حين بازاريابي تامين شود تا كيفيت كاهوها كاملا ماندگار گردد .

 

سردخانه حنیف آماده سورت و نگهداری انواع گل کلم،کلم بروکلی،کاهو رومانو،کاهو آیس برگ و … می باشد