انواع نوشیدنی

سردخانه دومداره حنیف اماده نگهداری انواع نوشیدنی اعم از اب معدنی،ابمیوه،نوشابه و … می باشد.