حنیف کالا(تامین محصولات)

سردخانه حنیف قادر به تامین انواع کودهای آلی و شیمیایی ، میوه و صیفی جات می باشد.

برای بازدید ، مشاهده و خرید کالای مورد نظر خود از سایت حنیف کالا

http://www.hanifkala.ir/

دیدن فرمایید.